Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy! Decyzją wojewody lubuskiego z 26 listopada Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach od 30 listopada do odwołania będzie pełnił rolę szpitala II poziomu zabezpieczenia COVID-19. Zaznaczmy, że zarząd lecznicy, zgodnie z przysługującym mu prawem, zamierza odwołać się od ww. decyzji. Trzeba jednak przypomnieć, że złożone poprzednim razem odwołanie okazało się bezskuteczne.

Zgodnie z tą decyzją nasz szpital będzie realizował świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie 85 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym 3 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Z tego względu zawieszona zostaje działalność wszystkich oddziałów szpitalnych, z wyjątkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Działalność poradni przyszpitalnych w tym poradni zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza, rehabilitacji, laboratorium, pracowni RTG, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jak i Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Słubicach pozostaje bez zmian.

Poradnia Preluksacyjna, czynna w czwartki, w godz. 13.30 - 15.00 (rejestracja 8.00-14.00 tel. 95 758 2071 wew. 382, zostanie przeniesiona do budynku przy ul. Mickiewicza.

W JAKI SPOSÓB BĘDZIEMY UDZIELALI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH?

W wydzielonej strefie „czystej” w głównym budynku szpitala bez zmian będzie funkcjonować:

 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, czynna w poniedziałek, czwartek i piątek, w godz. 8.00-14.00, tel. 501 211 468;
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej, czynna we wtorek i środę, w godz. 9.00-13.00, tel. 501 211 468;
 • Pracownia Endoskopii - Pracownia czynna pn-pt od 7.30 do 14.00, tel. 95 750 14 08;
 • Laboratorium Diagnostyczne – codziennie w godz. 7.30–11.00. Odbiór wyników badań do godz. 14.00, tel. 95 750 1409;
 • Pracownia RTG – Pracownia czynna pn-pt od 7.30 do 14.00, tel. 95 750 14 06;
 • Nocna i świąteczna opieka medyczna, czynna od 18.00 – 8.00 w dni powszednie i w godz 8.00-8.00 w dni wolne od pracy, niedziele i święta, tel. 501 197 500;

Lokalizacja ww. komórek organizacyjnych pozostaje bez zmian (parter budynku głównego szpitala).

W celu zapewnienia Państwu bezpiecznych warunków korzystania z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych jak i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zmuszeni jesteśmy wprowadzić pewne ograniczenia, tj.:

 • Wszyscy pacjenci chcący skorzystać ze świadczeń medycznych udzielanych w strefie czystej szpitala obowiązkowo będą poddani wstępnemu badaniu (triaż), tj. pomiarowi temperatury i wypełnieniu ankiety. Miejsce: biały kontener przed wejściem do szpitala.
 • Ruch pacjentów w strefie czystej regulowany będzie przy wejściu na hol główny szpitala.
 • W holu nie powinna przebywać więcej niż jedna osoba oczekująca, przypadająca na jeden gabinet.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Operacja planowe – wszystkie planowane zabiegi są odwołane. W tej sprawie będziemy się z państwem kontaktować telefonicznie.
 • Nagłe przypadki – w nagłych przypadkach prosimy dzwonić na numer 112. Dyspozytor zadecyduje, do jakiego szpitala zostanie przewieziony pacjent lub udać się do SOR.

W razie jakichkolwiek zmian, dotyczących m.in. godzin przyjęć pacjentów, telefonów kontaktowych będziemy informować na bieżąco.