29 września 2022 roku

Sprawdź i kontroluj

czynniki ryzyka chorób

sercowo – naczyniowych

Proponujemy indywidualnym pacjentom wykonanie profilaktycznych badań laboratoryjnych:

Oznaczenie cholesterolu całkowitego i jego frakcji: 

  • HDL (metodą bezpośrednią),
  • LDL (metodą bezpośrednią)
  • nie-HDL (wynik kalkulacyjny, obliczany ze wzoru)

Oznaczenie poziomu triglicerydów.

Oznaczenie poziomu glukozy.

w pakiecie „SERCE” - 37 Pln.

od 29 września 2022 roku

do 31 października 2022 roku

Specjalnie polecamy wykonanie oznaczenia

NT – proBNP

(N-końcowego fragmentu propeptydu natriuretycznego typu B)

w cenie 148 Pln.

Nowoczesny marker stosowany w laboratoryjnej diagnostyce niewydolności serca do rozpoznania dysfunkcji lewej komory serca (zastoinowej niewydolności serca -CHF) u chorych z objawami niewydolności serca. Oznaczenie jest istotne zwłaszcza u chorych z podwyższonym ryzykiem CHF cierpiących na nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową, cukrzycę i będących w podeszłym wieku. Stężenie NT-proBNP jest bardzo pomocne w różnicowaniu sercowych i poza sercowych przyczyn duszności i dobrym wskaźnikiem prognostycznym niewydolności serca, przebiegu jej leczenia oraz czynnikiem rokowniczym rozwoju niewydolności serca w wyniku ostrych zespołów wieńcowych (ACS).

EPIDEMIOLOGIA

Choroba sercowo-naczyniowa (CVD) to zabójca numer jeden na świecie, powodujący ponad 18,6 miliona zgonów rocznie.  85% tych zgonów jest spowodowanych chorobami wieńcowymi (np. zawał serca) i chorobami naczyń mózgowych (np. udary).

CVD to klasa chorób, które wpływają na serce lub naczynia krwionośne (żyły i tętnice). Może to być spowodowane kombinacją społeczno-ekonomicznych, behawioralnych i środowiskowych czynników ryzyka, w tym nadciśnieniem tętniczym, niezdrową dietą, wysokim poziomem cholesterolu, cukrzycą, zanieczyszczeniem powietrza, otyłością, używaniem tytoniu, chorobami nerek, brakiem aktywności fizycznej, szkodliwym spożywaniem alkoholu i stres, historia rodzinna, pochodzenie etniczne, płeć i wiek mogą również wpływać na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

ZAPOBIEGANIE CHOROBOM SERCOWO-NACZYNIOWYM

CO MOŻESZ ZROBIĆ, ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO CHOROBY ?

  • STOSUJ ZDROWĄ I ZBILANSOWANĄ DIETĘ
  • ĆWICZ REGULARNIE
  • UTRZYMUJ ZDROWĄ MASĘ CIAŁA
  • UNIKAJ UŻYWANIA TYTONIU
  • UNIKAJ AKLOHOLU
  • RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM
  • ZAŻYWAJ LEKI ZGODNIE Z ZALECENIAMI