Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna (IDF) ogłosiła temat przewodni oraz hasło tegorocznego Światowego Dnia Cukrzycy (14.11.2022).

Tematem przewodnim na lata 2021-2023 pozostaje „Dostęp do opieki diabetologicznej”. Hasłem na rok 2022 jest:

EDUKACJA CHRONI NASZE JUTRO

Jak wyjaśnia IDF, tegoroczne działania skupią się na podkreśleniu potrzeby lepszego dostępu do wysokiej jakości edukacji diabetologicznej zarówno dla pracowników służby zdrowia, jak i osób żyjących z cukrzycą.

Ponieważ liczba ludzi dotkniętych cukrzycą nadal wzrasta, pracownicy służby zdrowia muszą wiedzieć, w jaki sposób wcześnie zdiagnozować chorobę oraz zapewnić najlepszą możliwą opiekę. Z kolei osoby z cukrzycą potrzebują dostępu do ciągłej edukacji, aby zrozumieć swoją chorobę i prowadzić codzienną samoopiekę niezbędną do zachowania zdrowia i uniknięcia powikłań.

Epidemiologia cukrzycy w 2021 roku

537 milionów dorosłych osób (20-79 lat) żyje z cukrzycą (1 osoba na 10).

Przewiduje się, że liczba ta wzrośnie do 643 milionów w 2030 roku i do 783 milionów w 2045 roku.

Cukrzyca jest odpowiedzialna za 6,7 miliona zgonów w 2021 roku (1 zgon co 5 sekund).

541 milionów dorosłych osób ma upośledzoną tolerancję glukozy (IGT), co stawia ich w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2.

W Polsce - 3,24 mln chorych (leczonych 2,24 mln + 1,0 mln niezdiagnozowanych) oraz dodatkowo 2,67 mln osób ze stanem przedcukrzycowym (IGT). Cukrzyca kosztuje nas co najmniej 7,5 mld złotych rocznie.

W RAMACH STATUTOWYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA

PROPONUJEMY

INDYWIDUALNYM PACJENTOM WYKONANIE PROFILAKTYCZNYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH:

  • Oznaczenie poziomu glukozy.

  • Oznaczenie cholesterolu całkowitego i jego frakcji: HDL (metodą bezpośrednią), LDL (metodą bezpośrednią) i nie-HDL (wynik kalkulacyjny, obliczany ze wzoru).

  • Oznaczenie stężenia kreatyniny i filtracji kłębuszkowej nerek (e-GFR).

  • Badanie ogólne moczu.

Pakiet „CUKRZYCA”

w cenie 53,00 Pln

od dnia 14 listopada do dnia 31 grudnia

SPECJALNIE POLECAMY WYKONANIE OZNACZENIA

Hb A1c

(hemoglobina glikowana, frakcja A1c)

w cenie 35,00 Pln

Hemoglobina glikowana (inaczej glikohemoglobina, GHB) powstaje wskutek nieenzymatycznej glikacji globiny, która jest podstawowym składnikiem budowy hemoglobiny.

Istnieją różne frakcje hemolobiny glikowanej, jednak wyłącznie frakcja HbA1c znalazła zastosowanie w diagnostyce cukrzycy. Powstaje ona na skutek przyłą- czenia cząsteczki glukozy do N-końcowej grupy aminowej łańcucha β-globiny.


Oznaczanie hemoglobiny glikowanej (HbA1c) ma wiele zalet w porównaniu do oznaczania stężenia glukozy we krwi pacjenta. Przede wszystkim należy tu wymienić brak wpływu na wynik badania zmienności dobowej, spożycia pokarmu, stresu czy wysiłku fizycznego w czasie bezpośrednio proprzedzającym badanie. Dodatkowo pacjent nie musi się specjalnie przygotowywać do badania, a samo oznaczenie można wykonać o dowolnej porze dnia.

Ponieważ błona erytrocytów jest przepuszczalna dla glukozy, ilość zawartej w nich hemoglobiny glikowanej odzwierciedla przeciętne stężenie glukozy we krwi w ciągu poprzednich 120 dni (czyli średniego czasu życia erytrocytów). Jest to przydatny retrospektywny wskaźnik glikemii, ponieważ istnieje związek między stężeniem glikohemoglobiny A1c i średnią glikemią oraz ryzykiem powstania przewlekłych powikłań cukrzycowych.

Badanie hemoglobiny glikowanej (HbA1c) zostało włączone

do kryteriów diagnostycznych cukrzycy

Podwyższone poziomy hemoglobiny glikowanej świadczą o złym wyrównaniu cukrzycy, co wiąże się z podwyższonym ryzykiem rozwoju powikłań cukrzycy. Im stężenie hemoglobiny glikowanej jest wyższe, tym ryzyko rozwoju tych powikłań jest większe.