KIDNEY HEALTH FOR ALL

ZDROWIE NEREK DLA WSZYSTKICH

PREPARING FOR THE UNEXPECTED SUPPORTING THE VULNERABLE.

Przygotuj się na nieoczekiwane, wspierając zagrożonych pacjentów.

E p i d e m i o l o g i a

Szacuje się, że 850 MILIONÓW LUDZI NA CAŁYM ŚWIECIE cierpi na choroby nerek z różnych przyczyn. Przewlekłe choroby nerek (PChN) powodują co najmniej 2,4 MILIONA ZGONÓW ROCZNIE i są obecnie szóstą, najszybciej rosnącą przyczyną śmierci.

Ostra niewydolność nerek (ONN), ważna przyczyna PChN dotyka ponad 13 milionów ludzi na całym świecie, a 85 % tych przypadków występuje w krajach o niskim i średnim dochodzie. Ponadto PChN i ONN są ważnymi czynnikami przyczyniającymi się do zwiększonej zachorowalności i umieralności z powodu innych chorób i czynników ryzyka, w tym chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy, nadciśnienia, otyłości, a także zakażeń.

Przewlekła choroba nerek jest drugim, po nadciśnieniu tętniczym, najczęstszym przewlekłym schorzeniem w naszym kraju. Choruje na nią około 4,2 mln dorosłych, a ponad 95% Polaków nie jest świadomych swojej choroby i jest ona rozpoznawana zbyt późno.

Światowy Dzień Nerek ma na celu podniesienie świadomości na temat wysokiego i rosnącego obciążenia chorobami nerek na całym świecie oraz potrzebę utworzenia strategii zapobiegania i leczenia chorób nerek.

Wczesne wykrywanie – co musisz wiedzieć

Przewlekła choroba nerek (PChN) to postępująca utrata funkcji nerek w okresie miesięcy lub lat. Nerki są zbudowane z milionów nefronów, które z różnych powodów stopniowo przestają działać. Im więcej twoich nefronów zostanie uszkodzonych, tym gorsza jest fizjologiczna funkcja twoich nerek. Jednak możliwe jest zapobieganie lub przynajmniej spowolnienie progresji PChN poprzez wczesną diagnozę.

Jakie są objawy PchN? Jak możemy wykryć problem wystarczająco wcześnie, aby uratować nasze nerki?

Odpowiedź nie jest prosta. PChN zwykle nie ma objawów na wczesnym etapie. Z tego powodu zaleca się dwie rzeczy: z jednej strony sugerujemy wykonywanie regularnych badań oceniających funkcjonowanie nerek, a z drugiej strony zachęcamy do zdrowego stylu życia, który może zmniejszyć szansę na cukrzycę, nadciśnienie, otyłość i inne czynniki ryzyka, które powodują PChN. W rzeczywistości, jeśli już cierpisz na jedną lub wiele z wyżej wymienionych chorób, to istnieje zwiększone ryzyko rozwoju PChN i regularne monitorowanie czynności nerek jest szczególnie ważne.

Wykrywanie utraty czynności nerek można wykonać oznaczając poziom kreatyniny we krwi (aby oszacować, ile krwi jest filtrowane przez nerki) oraz sprawdzać czy w wydalanym moczu znajduje się białko. Obecność albuminy (białka) w moczu wskazuje, że istnieje ryzyko wystąpienia PChN.

Sprawdź swoje nerki !

Zwykle PChN towarzyszą: nadciśnienie, anemia, kruchliwość kości, uczucie stałego zmęczenia, trudności z koncentracją, brak apetytu, bezsenność, kurcze mięśni występujące w nocy, obrzęki nóg, twarzy, suchość i swędzenie skóry, częste oddawanie moczu. Osoby szczególnie zagrożone PChN to chorzy na cukrzycę, nadciśnienie, członkowie rodziny pacjenta z chorobą nerek, osoby zażywające leki nefrotoksyczne oraz osoby w podeszłym wieku.

Wspieranie pacjentów z grup ryzyka

Pandemia COVID-19 pogorszyła i tak już niewystarczające globalne zaangażowanie polityczne i ekonomiczne w zakresie ochrony zdrowia.

Choroby niezakaźne są zbyt często błędnie postrzegane jako wynik złych wyborów dotyczących stylu życia, dodatkowo są potęgowane przez alokację niewystarczających funduszy na opiekę zdrowotną, które skupiają się na leczeniu, a nie na profilaktyce. Decydenci muszą przyjąć zintegrowane strategie zdrowotne, które priorytetowo traktują zapobieganie, wczesne wykrywanie i leczenie chorób niezakaźnych : chorób układu krążenia, raka, cukrzycy, chorób układu oddechowego i chorób nerek. Usługi opieki zdrowotnej powinny zapewniać dostęp do opieki dla pacjentów przewlekle chorych także w nagłych przypadkach.

Światowy Dzień Nerek powraca co roku, aby budować świadomość. Świadomość zachowań profilaktycznych, świadomość czynników ryzyka oraz świadomość tego, jak żyć z chorobą nerek, ponieważ chcemy zdrowia nerek dla wszystkich.

ŚWIATOWY DZIEŃ NEREK

9 MARCA 2023 ROKU

W RAMACH STATUTOWYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA

PROPONUJEMY

INDYWIDUALNYM PACJENTOM WYKONANIE PROFILAKTYCZNYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH:

  • Badanie ogólne moczu

  • Oznaczenie kreatyniny i filtracji kłębuszkowej nerek.

  • Oznaczenie Poziomu Glukozy.

Pakiet „NERKA

w cenie 29,00 Pln

od dnia 9 marca do dnia 30 kwietnia br.

DO PAKIETU MOŻNA DODAĆ DOWOLNE BADANIA

Wskazania do badania: profilaktyka układu moczowego, rozpoznanie chorób nerek, dróg moczowych, pęcherza moczowego, cewki moczowej oraz zaburzeń ogólnoustrojowych powodujących zmiany w moczu.

Wartości prawidłowe : podane na wyniku badań.

UWAGI DLA PACJENTÓW

WARTOŚĆ DIAGNOSTYCZNOFEROWANYCH BADAŃ

Materiał do badań

Mocz: próbka moczu (50 – 100 ml) z tzw. środkowego strumienia z pierwszego porannego oddania moczu, pobrana do czystego i suchego pojemnika (naczynia, kubeczka). Szczelnie zamknąć pojemnik. Materiał (mocz) proszę dostarczyć do laboratorium w ciągu dwóch godzin od pobrania.

Kreatynina + e-GFR: krew pobrana na czczo po nocnym odpoczynku.

Glukoza: krew pobrana na czczo po nocnym odpoczynku.

Badanie ogólne moczu

Określa cechy fizyczne, chemiczne oraz morfotyczne moczu. Otrzymane wyniki z testów paskowych, o ile są dodatnie (białko, glukoza), weryfikujemy metodami biochemicznymi i określamy stężenie białka i glukozy w moczu. Wykrycie leukocytów, erytrocytów i azotynów w teście paskowym potwierdzamy badaniem mikroskopowym osadu oceniając półilościowo obecność elementów morfotycznych w moczu.

e-GFR - MDRD

Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Nefrologiczne wskaźnik filtracji kłębuszkowej nerek e-GFR (estimated Glomerular Filtration Rate) wyliczany jest według wzoru MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) :

e-GRF = 186,3 * (stężenie kreatyniny w mg/dl) -1,54 * (wiek) -0,23 * W

gdzie W dla kobiet = 0,9 ; dla mężczyzn = 1,0

na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy krwi, wieku i płci badanego. Wartości liczbowe powyżej 90 ml/min/1,73m2 należy interpretować jako prawidłowe. Ograniczenia stosowania wzoru MDRD : wiek poniżej 18 lat.

Glukoza we krwi

Podstawowy test laboratoryjny w diagnostyce i kontroli cukrzycy.

Zapraszamy do wykonania badań, ponieważ wczesne wykrycie zmian

i wdrożenie leczenia może cofnąć lub zatrzymać postęp choroby.

WYNIK BADANIA KONSULTUJ Z LEKARZEM