Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o.  realizuje projekt „Zakup ambulansu i środków ochrony indywidualnej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.”

Celem projektu jest wsparcie szpitala w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Przedmiotem PROJEKTU jest zakup ambulansu wraz z wyposażeniem na rzecz podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze zespoły ratownictwa medycznego.

Planujemy zakup 1 ambulansu wraz z wyposażeniem oraz zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego. Projekt związany jest z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach POIiŚ na lata 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji Projektu – 520 000,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych – 520 000,00 zł

Termin realizacji – 5.05.2021 - 30.11.2021

SYGNALIZOWANIE POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ FINANSOWYCH W PROJEKCIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.09.01.00-00-0461/21 z dnia 4 maja 2021 r. ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020., w § 4 ust. 17: „[...]Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. 

W związku z powyższym, sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie pn. „Zakup ambulansu i środków ochrony indywidualnej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o”, możecie Państwo zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Projekt „Zakup ambulansu i środków ochrony indywidualnej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.” dofinansowany został w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego.