Przedmiotowy projekt to nowa era usług elektronicznych w szpitalu. W ręce mieszkańców zostały oddane innowacyjne narzędzia i oprogramowanie, co pozwoliło zwiększyć komfort korzystania ze świadczeń oferowanych w szpitalu – usprawniono rejestrację, umożliwiono dostęp do dokumentacji medycznej i konsultacji online.

Proces przygotowania i wdrożenia narzędzi obejmował lata 2016–2020. 

Celem głównym projektu była informatyzacja administracji szpitala w Słubicach, aby polepszyć jakość usług dla mieszkańców Powiatu Słubickiego.

Dzięki projektowi osiągnięto:

  • zwiększenie liczby e-usług w zakresie komunikacji na linii „szpital – pacjent” i „pacjent– szpital”,
  • standaryzację elektronicznej bazy danych, pozwalającej na przyspieszenie agregacji  danych i posiadanie aktualnych danych o ilości i jakości świadczeń medycznych,
  • poprawę stanu infrastruktury i technologii informacyjno-komunikacyjnych szpitala,
  • optymalizację procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych, skutkującej zwiększeniem komfortu pacjentów oraz wydajności personelu szpitala,
  • wzrost poziomu kompetencji personelu.