Izba przyjęć znajduje się na parterze budynku przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Izba przyjęć szpitala przyjmuje pacjentów zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza.

Planowane przyjęcia pacjentów do szpitala odbywają się w godz. od 7:25 do 15:00.