Informacje na temat praw pacjenta można znaleźć na stronie: www.gov.pl/web/rpp/prawa-pacjenta.