NZOZ Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o. stosuje system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Usługi medyczne: lecznictwo stacjonarne, podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja, w tym fizjoterapia ambulatoryjna i domowa, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, ratownictwo medyczne wraz z zespołami wyjazdowymi, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, medycyna pracy oraz promocja zdrowia. Nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska, transport medyczny.  

Proces certyfikacji był wykonany przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o. Certyfikat jest ważny do 4 września 2024 roku.