Nasza szpital wykonuje również badania komercyjne.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem usług udzielanych świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych.