NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach prowadzi działalność w formie spółki, która została zawiązana aktem notarialnym z dnia 19 listopada 2009 roku przy udziale notariusz Przemysławy Bac, prowadzącej Kancelarię Notarialną z siedzibą w Słubicach. Założycielem Spółki jest Powiat Słubicki. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 sierpnia 2009 roku Spółka zapewnia mieszkańcom powiatu słubickiego i innym pacjentom chcącym korzystać z usług medycznych w Słubicach nieprzerwalne korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, bez istotnego ograniczania dostępności, warunków i jakości poszczególnych rodzajów świadczeń, w nie mniejszym zakresie niż wcześniej zapewniał to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o. o. jest jedynym szpitalem w powiecie słubickim, który swoją opieką obejmuje w głównej mierze mieszkańców powiatu. Ponadto, ze względu na przygraniczne położenie, bliskość autostrady A2 oraz przejścia granicznego, jak i rodzaj świadczonych przez szpital usług, leczone są również osoby spoza w/w rejonu, w tym obcokrajowcy.

Przedmiotem działalności Spółki jest szeroko rozumiana działalność medyczna, usługi i handel – jednakże Spółka głównie koncentruje się na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej poprzez wykonywanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odrębnych przepisów regulujących zasady ich wykonywania.

Szpital prowadzi działalność w zakresie lecznictwa zamkniętego, poradni specjalistycznych i diagnostyki, ma podpisany również kontrakt w zakresie ratownictwa medycznego oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Szpital realizuje również świadczenia komercyjne, poza kontraktem z NFZ, głównie w zakresie medycyny pracy. Działalność zamknięta spółki prowadzona jest w oparciu o siedem oddziałów szpitalnych tj. chorób wewnętrznych, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej, pediatrii, anestezjologii i intensywnej opieki medycznej, ginekologiczno-położniczo-noworodkowy „rooming-in“ i SOR. Szpital realizuje swoje zadania w oparciu o 115 łóżek. 

Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne prowadzone jest w jedenastu poradniach: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ginekologiczno-położniczej w Słubicach, ginekologiczno-położniczej w Rzepinie, ginekologiczno-położniczej w Górzycy, gastroenterologicznej, neurologicznej, otolaryngologicznej, urologicznej, preluksacyjnej i zdrowia psychicznego. 

Ponadto w strukturach Szpitala znajdują się następujące komórki organizacyjne: Dział Fizjoterapii w Słubicach, Dział Fizjoterapii w Rzepinie, Pracownia Diagnostyki Obrazowej, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, Poradnia Medycyny Pracy, Gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Blok Operacyjny, Sterylizatornia, Pracownia Endoskopii, Pracownia Prób Wysiłkowych i Badań Holterowskich oraz Apteka Zakładowa.

Spółka w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) prowadzi Przychodnię Lekarza Rodzinnego w Rzepinie i Słubicach zapewniając wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej.