Termomodernizacja Obiektów i Sieci Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o.”

Projekt realizowany jest od maja 2021 roku. Pierwszym etapem było przygotowanie dokumentów planistycznych i technicznych: ekspertyzy ornitologicznej i chipterologicznej, programu funkcjonalno-użytkowego, audytu energetycznego, oświetleniowego i świadectw charakterystyki energetycznej. Potem przyszedł czas na przygotowanie studium wykonalności, dokumentacji przetargowej i technicznej – powstał projekt budowlany i projekt wykonawczy.
I mogliśmy zaczynać prace budowlane i modernizacyjne.

Celem naszego projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Słubice i Powiatu Słubickiego, w tym m.in. poprzez optymalizację gospodarki energetycznej dla obiektów Szpitala.

Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja budynku głównego Szpitala.
W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące prace budowlano-modernizacyjne:

 • pełne ocieplenie całego budynku (ściany zewnętrzne, dach, stropodach
  i stropy);

 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przegród przezroczystych;

 • wymiana oświetlenia na energooszczędne;

 • przebudowa/modernizacja systemów grzewczych (instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja źródła ciepła);

 • modernizacja źródła ciepła, w tym źródła zewnętrznego oraz energetyczne wykorzystanie OZE (przebudowa/modernizacja systemów grzewczych na system zasilany z pomp ciepła – wymiana instalacji i grzejników na nowy system niskotemperaturowy przygotowany do pomp ciepła oraz zastosowanie ogniw fotowoltaicznych);

 • modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej;

 • usprawnienie wentylacji grawitacyjnej poprzez zastosowanie nawiewników
  i nasad kominowych.

Koszt całej inwestycji wyniósł 13 111 400,00 zł, z czego pozyskana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego to 10 346 496,93 zł. Pozostała kwota to wkład własny szpitala. Efekty przedsięwzięcia cieszą oko – ściany zostały odnowione i docieplone, pomalowane w kolorach odświeżonego logotypu. Wstawione zostały nowe okna, wymieniono piony wodno-kanalizacyjne, a także instalację c.o. i elektryczną. Ponadto w całym szpitalu jest już oświetlenie LED. Do tego nowoczesne rozwiązania – pompy ciepła i panele fotowoltaiczne.